Tarievenlijst Centrum Oost Manuele therapie en Fysiotherapie 2015

Zitting fysiotherapie maximaal 30 minuten €31,00
Zitting manuele therapie maximaal 30 minuten €43,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek maximaal 60 minuten €62,00
Eenmalig manueeltherapeutisch onderzoek maximaal 60 minuten €70,00
(aan huis behandeling)   €15,00
Eenvoudige, korte rapporten (behalve naar verwijzer) €31,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten (behalve naar verwijzer) €62,00
Directe toegankelijkheid   €15,00
Intake en onderzoek na screening   €47,00
Intake en onderzoek na verwijzing   €31,00
Telefonische zitting   €15,00
Niet nagekomen afspraak: de gereserveerde tijd wordt in rekening gebracht

Deze tarieven gelden per 1 januari 2015

centrum oost

logo centrum oost

Manuele therapie en Fysiotherapie
Mw. J. Schotkamp
Radesingel 8
9711 EJ Groningen
050 313 6216
info@centrumoost.info

Bank: ABN*AMRO Groningen
Rekening NL48ABNA0430713355

KvK: 01153882

openingstijden

maandag 8.00-18.00
dinsdag 8.00-18.00
woensdag 8.00-17.30
donderdag 8.00-18.00
vrijdag 8.00-17.00
overige openingstijden