Echografie Centrum Oost

echo Centrum Oost Echo MSUCentrum Oost beschikt sinds januari 2014 over apparatuur voor echografisch onderzoek. Echografie in de fysiotherapiepraktijk is een vrij recente ontwikkeling. Het geeft de therapeut de mogelijkheid om in het lichaam te kunnen kijken. Een fantastisch hulpmiddel bij het onderzoek van klachten en het monitoren van vorderingen tijdens een behandeling.

Echografisch onderzoek is pijnloos en kent geen nadelige effecten. Het helpt om de juiste diagnose te stellen in het geval van bijvoorbeeld spierrupturen, slijmbeursontstekingen of dislocaties. Een behandeling van b.v. een tenniselleboog of een kwetsuur aan de achillespees kan dan sneller en effectiever worden ingezet.

Musculoskeletale Echografie (MSU), zoals het echografisch onderzoek voluit heet, is geschikt voor het gehele houding- en bewegingsapparaat. In de praktijk betekent dat onderzoek van de schouder, elleboog, pols, heup, enkel en de knie. Om als therapeut goed te kunnen werken met MSU apparatuur is een gedegen scholing absolute noodzaak. Zodat de apparatuur op de juiste wijze bediend en ingezet wordt maar zeker ook om de scans op de juiste wijze te interpreteren.

De officiële opleiding in de echografie is in de zomer van 2014 afgerond. Echografie zal steeds vaker ingezet worden om een betere diagnose te kunnen stellen maar ook om de behandeling en voortgang beter te kunnen monitoren. De kosten vallen indien u aanvullend verzekerd bent gewoon onder een zitting consult fysiotherapie.

Goede beoordeling van de echobeelden vergt een leercurve van ruim 2 jaar. Net als vorige jaren hopen wij ook nu weer veel bij te leren en zo de kwaliteit te kunnen verhogen van onze begeleidingen.

Jeannette Schotkamp

centrum oost

logo centrum oost

Manuele therapie en Fysiotherapie
Mw. J. Schotkamp
Radesingel 8
9711 EJ Groningen
050 313 6216
info@centrumoost.info

Bank: ABN*AMRO Groningen
Rekening NL48ABNA0430713355

KvK: 01153882

openingstijden

maandag 8.00-17.00
dinsdag 8.00-17.00
woensdag 8.00-17.00
donderdag 8.00-17.00
vrijdag 8.00-17.00
  • Behandeling binnen avond uren is mogelijk, mits hiervoor een afspraak is gemaakt met de therapeut.
  • Openingstijden kunnen wegens vakantie's, feestendagen en / of afwezigheid therapeut afwijken!
  • Bent u niet in staat om naar onze praktijk te komen? Op afspraak is behandeling aan huis mogelijk.

Mocht de praktijk telefonisch niet beschikbaar zijn, maar heeft u administrative of informatie vragen?

Neem contact op met het Mea Fysio Hoofdkantoor.

Dit kan op het volgende telefoonnummer: 

0594 - 55 50 60

Uiteraard kunt u ook altijd een voicemail bericht achter laten.

Bereikbaarheid