Tarieven

Particuliere tarievenlijst fysiotherapie 2024

In de praktijk (tarief per zitting)
Screening € 19,00
Screening, intake en onderzoek € 57,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 57,00
Kosten behandeling (tarief per zitting)
Reguliere fysiotherapie € 42,00
Manuele therapie € 54,00
Fysiotherapeutisch onderzoek
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 66,00
Groepsbehandeling (tarief per zitting per persoon)
Groepszitting 2 personen € 39,00
Groepszitting 3 personen € 34,00
Groepszitting 4 personen € 29,00
Groepszitting 5 tot 10 personen € 24,00
Sport / massage behandeling 
(Sport) massage ± 25 min. € 37,00 incl. BTW
Toeslag uitbehandeling (tarief per zitting)
Toeslag behandeling aan huis € 20,00
Toeslag behandeling in een instelling € 17,00
Medische rapportage
Medische rapportage ± 30 min. € 51,00
Medische rapportage (uitgebreid) ± 60 min. € 96,00

Niet nagekomen afspraken

(niet verschenen op afspraak of niet voor 24 uur afgezegd) € 42,00

Tarieven

De kosten voor een behandeling fysiotherapie/manueel therapie worden geheel of gedeeltelijk door uw zorgverzekering betaald, mits u daarvoor verzekerd bent. De regelingen kunnen per zorgverzekeraar verschillen. Informatie hierover kunt u opvragen bij uw borgverzekeraar. N.B. U bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het aantal door uw verzekering nog te vergoeden behandelingen!

Met de volgende verzekeraars hebben wij een contract: Menzis, Anderzorg, Univé, Zilveren Kruis/ Achmea,  VGZ, de Friesland, IAK, ONVZ, IZA, de Salland, Zorg en Zekerheid, DSW.

Staat uw verzekeraar hier niet bij, vraag het dan even na bij kantoor Mea Fysio, telefoonnummer: 0594-555060.

Wat betaalt uw verzekering

De zorgverzekering bestaat uit een basis verzekering. Daarnaast kunt u vrijwillig een aanvullende verzekering afsluiten voor fysiotherapie/manueel therapie.

De basisverzekering vergoedt fysiotherapie als het gaat om:

  • Kinderen jonger dan 18 jaar met een chronisch erkende aandoening. Alle behandelingen worden vergoed.
  • Kinderen jonger dan 18 jaar met een acute aandoening. De eerste 18 behandelingen worden vergoed. Daarna komen de kosten voor eigen rekening of de aanvullende verzekering.
  • Volwassenen vanaf 18 jaar met een chronische erkende aandoening. De eerste 20 behandelingen zijn voor eigen rekening of worden door uw aanvullende verzekering betaald. Vanaf de 21e behandeling worden de kosten vergoed door de basisverzekering. Is het eigen risico nog niet verbruikt, dan worden de kosten hiermee verrekend.
  • Volwassenen vanaf 18 jaar met een acute aandoening. Alle behandelingen zijn voor eigen rekening of worden geheel/gedeeltelijk door uw aanvullende verzekering betaald.

Uw fysiotherapeut vertelt u of uw klacht valt onder de definitie ‘chronische aandoening’ van het College voor Zorgverzekeraars.