Oefentherapie, gezond bewegen

In aanvulling op fysiotherapie of manuele therapie is medische trainingstherapie soms gewenst. Deze vorm van oefentherapie ontstond rond 1965 in Noorwegen als logisch gevolg op de manuele therapie.

In de MTT trachten we met aangepaste oefeningen de functie van ons bewegingsapparaat gunstig te beïnvloeden. De oefeningen worden zorgvuldig gedoseerd en u wordt persoonlijk begeleid in een private oefensituatie.

Er wordt getracht de belastbaarheid van de aangedane structuren weer op te bouwen waardoor recidieven zullen uitblijven.

Bij ouderen werkt deze vorm van Noorse medische trainingstherapie effectief en motiverend. Immobiliteit is funest voor het bewegingsapparaat. Het is noodzakelijk dat oudere mensen blijven bewegen op een juiste en verantwoorde manier, rekening houdend met het individuele vermogen. We bieden de oudere mens oefeningen aan, die zijn aangepast aan hun belastingsniveau.

Medische trainingstherapie is tevens te beschouwen als een schakel tussen de fysiotherapeutische behandeling en normale sportbeoefening.